Metsäretkellä

 

Retkelle lähdettäessä on turvallisuusasioiden lisäksi syytä huomioida myös muutamia muita asioita.

Nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että mitä vieraampi retkikohde on, sitä enemmän kannattaa etukäteen miettiä ja suunnitella retkiasioita. Näin retkestä tulee onnistuneempi ja turhilta, ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

Oheisissa retkivarustusta koskevat vinkkeissä ei ole huomioitu retkiä, joissa on tarkoitus yöpyä maastossa.

 • Retkireppu

  Paras mahdollinen paikka kuljettaa retkivarustusta on tietysti hyvä, tukeva selkäreppu tai kunnon rinkka, retken tarkoituksesta, retkiporukan lukumäärästä ja kestosta riippuen. Lapsista on mukavaa, jos heillä on mukana oma pieni reppunsa, jossa he voivat itse kuljettaa omia eväitään yms.


 • Retkieväät

  Jätteensyntymistä on helppo vähentää retkelläkin pakkaamalla retkieväät esim. pakasterasioihin tai käytettyihin margariinirasioihin. Retkijuomistakaan ei synny turhaa jätettä, kun ne kuljetetaan termareissa tai muovipulloissa.

 • Roskat

  Retkeily on roskatonta toimintaa eli mitään roskia ei saa heittää/ jättää luontoon.

  Kun eväät on syöty, reppuhan on entistä kevyempi, eikö? Toisin sanoen roskien kuljettaminen kotiroskikseen ei pitäisi olla kenellekään ylitsepääsemättömän vaikeaa.

 • Pukeutuminen

  Suosi säänmukaista kerrospukeutumista, näin vaatetta on helppo lisätä tai vähentää sen mukaan, mikä tarve on.

  Kunnolliset jalkineet ovat mukavan liikkumisen kannalta tärkeät. Eli uusia kenkiä ei kannata sisään ajaa metsäretkellä. Joskus, retkikohteesta riippuen, ainoat oikeat jalkineet saattavat olla kumisaappaat.

 • Istuinalusta

  Toki metsästä löytyy sammalmättäitä, kiviä ja kantoja joille istua, mutta etenkin kylmällä tai märällä säällä jonkinlainen istuinalusta on tarpeen. Istuinalustaa ei välttämättä tarvitse ostaa, vaan sellaiseksi soveltuu myös esim. muovikassi, jonka sisällä on sanomalehti.

 • Muuta tarpeellista ja hyödyllistä

  - ensiapulaukku
  - kartta
  - kompassi
  - tulitikut
  - puukko
  - kamera
  - kiikarit
  - luuppi tai muu suurennuslasi luonnonihmeiden tarkempaa tutkiskelua varten
  - muistiinpanovälineet luontohavaintoja varten
  - rasia tms. luonnonaarteiden, marjojen ja sienien kuljettamista varten, huom. muista
    jokamiehen oikeudet!
  - muovikassi (valitettavasti välillä "törmää" siihen, että joku piittaamaton ihminen on jättänyt
    roskiaan luontoon. Tee sinä/ opeta lapsia tekemään todellinen ekoteko: kerää roska/ roskat
    pois ja vie ne myöhemmin roskikseen)

 

Jokamiehenoikeudet

 

Jokamiehenoikeudet tarkoittavat sitä, että jokaisella meistä on oikeus käyttää luontoa riippumatta siitä, kuka omistaa alueen tai on sen haltija.

Jokamiehenoikeudet eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että luonnossa tai toisen omistamalla maa-alueella saa tehdä mitä haluaa. Jokamiehen oikeudet määrittelevätkin tarkemmin sen, mitä saa tehdä ja mitä ei.

Ohessa on kooste ympäristöministeriön julkaisemista jokamiehen oikeuksista.

 

 • Liikkuminen

  Jalan, hiihtäen, pyöräillen ja ratsain liikkuminen on yleensä sallittua luonnontilaisilla tai siihen verrattavilla alueilla, jos siitä ei aiheudu vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa.

  Asumusten pihoille ei saa mennä luvatta.

  Viljelyksessä olevilla pelloilla ja muilla vastaavilla alueilla ei saa liikkua, koska siitä voi aiheutua vahinkoa. Talvella pellon yli voi kulkea.

 • Kotirauha ja julkisrauha

  Tahallinen kotirauhan rikkominen on kielletty. Kotirauhan rikkomista on mm. luvaton tunkeutuminen kotirauhan suojaamalle alueelle ja metelöinti. Kotirauhan suojaamia paikkoja

  ovat mm. asunnot, loma-asunnot, teltat, asuntovaunut, asuttavat veneet sekä yksityiset piha-alueet ja niihin välittömästi liittyvät rakennukset. Toisen pihamaata ei saa käyttää kulkutienä.

  Kotirauhan tyyppisen julkisrauhan suojaamia paikkoja ovat mm. teollisuuden ja maatalouden tuotantolaitokset piha-alueineen.

 • Tilapäinen oleskelu ja leiriytyminen

  Luonnossa oleskelu ja leiriytyminen, kuten teltassa, ajoneuvossa tai veneessä yöpyminen on sallittua, jos siitä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa maan omistajalle.

  Pidempiaikaisesta oleskelusta ja leiriytymisestä on neuvoteltava maanomistajan kanssa. Uimarannoilla telttailu ei yleensä ole sallittua.

  Toisen maalle ei saa rakentaa eikä sitä saa kaivaa niin että jää pysyviä jälkiä.

 • Roskaaminen

  Roskaaminen on tietenkin kielletty. Roskaamista on myös nestemäisten jätteiden päästäminen ympäristöön! Roskaamiskielto koskee kaikkia yleisiä ja yksityisiä alueita.

  Roskaajan velvollisuus on puhdistaa roskaantunut alue.

 • Luonnontuotteiden kerääminen

  Rauhoitettujen kasvien ottaminen on luonnollisesti kielletty.

  Rauhoittamattomia kukkia, metsämarjoja, sieniä ja maahan pudonneita oksia, käpyjä ja terhoja voi kerätä sieltä, missä liikkuminenkin on sallittua. Huom. Luonnonsuojelualueilla saattaa olla poimimista koskevia rajoituksia.

  Sammalta ja jäkälää ei saa kerätä ilman maanomistajan suostumusta.

  Maa-ainekset kuten sora ja kivet kuuluvat maanomistajalle ja niiden ottamiseen tarvitaan maanomistajan suostumus. Kiviä voi ottaa vähäisessä määrin kaivosmineraalien löytämiseksi.

 • Puut ja pensaat

  Eläviä tai edes kuolleita puita ei saa kaataa tai vahingoittaa eikä niistä saa ottaa oksia, kuoria, käpyjä tai muita puun osia ilman maanomistajan suostumusta. Myös maahan kaatuneen puun ottamiseen tarvitaan maanomistajan suostumus.

  Maahan pudonneita risuja, lehtiä, neulasia, tuohta tai kaarnaa voi kerätä jokamiehenoikeudella. Kääpiä saa kerätä jokamiehenoikeudella, mutta huom: puuta vahingoittamatta. Pakurikääpää ei saa ottaa ollenkaan, koska sen irrottaminen voi vahingoittaa puuta.

 • Tulenteko

  Nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa. Jos metsäpalovaara on ilmeinen, avotulta ei saa sytyttää metsään tai sen läheisyyteen edes maanomistajan

  Retkikeittimen tai vastaavan maapohjasta ja ympäristöstä eristetyn tulen käyttöön ei tarvita lupaa, koska sitä ei katsota avotuleksi. Tulen sytyttäjä on korvausvelvollinen, jos tuli karkaa ja aiheuttaa vahinkoa.

  Virkistys- ja leirintäalueilla on usein erityiset tulentekopaikat, joita tulee käyttää.

 • Liikkuminen ja oleskelu vesialueilla

  Jokainen saa kulkea vesillä ja jäällä. Vesialuetta saa käyttää tilapäisenä ankkuroimispaikkana. Vesillä liikkuminen ja oleskelu eivät saa aiheuttaa tarpeetonta häiriötä. Vettä voi ottaa talousvedeksi ja peseytymiseen.

  Kalanpyydykset on kierrettävä riittävän kaukaa eikä rannasta tai veneestä tapahtuvaa kalastusta saa häiritä. Jatkuva häiritsevä ajaminen moottoriveneellä asutun rannan läheisyydessä on kielletty.

  Vesillä liikkuja voi käyttää ranta-alueita lepoon ja virkistäytymiseen siellä, missä liikkuminenkin on sallittua. Lintujen ja muiden eläinten pesintää ei saa häiritä.

 • Kalastus

  Jokainen saa onkia ja pilkkiä vesialueilla vapaasti maksutta.

  Viehekalastusta voi harjoittaa yhdellä vavalla ilman vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupaa maksamalla läänikohtaisen viehekalastusmaksun ja valtion kalastuksenhoitomaksun. Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet saavat kalastaa maksutta.

  Muu heitto- ja vetouistelu, perhokalastus ym. viehekalastus, katiska- ja verkkopyynti ja ravustus on luvanvaraista ja maksullista. Valtion kalastuksenhoitomaksun lisäksi tarvitaan vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupa tai muu kalastusoikeus. Kalastajalla on velvollisuus kalastuksenvalvojan näyttämästä merkistä pysäyttää veneensä. Kalastuksenvalvojalla on oikeus tarkastaa kalastajan oikeus kalastukseen. Jokaisen kalastajan on oltava selvillä kalastusoikeutensa laajuudesta.

 • Koiran ja kissan pitäminen

  Koiraa saa ulkoiluttaa toisen alueella kytkettynä tai siten että se on tarvittaessa välittömästi kytkettävissä. Kaikki yli viisi kuukautta vanhat koirat on pidettävä kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään saakka aikana jolloin riistaelämillä on poikasia.

  Koiraa ei saa päästää kytkemättömänä kuntopolulle, eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, torille, urheilukentälle eikä yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle. Koirien ulkoiluttajien tulee huolehtia siitä, että koiran ulosteet siirretään sellaiseen paikkaan, jossa niistä ei ole haittaa.

  Kissaa saa pitää irti vain omistajan pihamaalla tai puutarhassa.

  Lisätietoa ja tarkempia tietoja jokamiehenoikeuksista löydät: www.ym.fi/julkaisut

 Sivun alkuun